ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η αποτελεσματικότητα ενός έργου βασίζεται καταρχάς στον σωστό σχεδιασμό του. Η εκτενής εμπειρία μας στον τομέα της κατασκευής, μας επιτρέπει να προτείνουμε βέλτιστες σχεδιαστικές λύσεις, κρατώντας ταυτόχρονα τον προϋπολογισμό του έργου εντός των επιθυμητών ορίων.Σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές της εταιρίας μας, ξεκινάμε από την ανάλυση …

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η οικονομική παρακολούθηση αποτελεί τον μόνιμο ‘πονοκέφαλο’ οποιουδήποτε αναδόχου τεχνικών έργων. Ο ρόλος μας ως διαχειριστή [project manager] ενός έργου είναι η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξής του, ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και η τακτική και έγκαιρη ενημέρωση προς τον πελάτη. Με χρήση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης, διασφαλίζουμε …

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η κατασκευή ενός έργου ενέχει απρόβλεπτες εκπλήξεις και παγίδες που μπορούν εύκολα να εκτοξεύσουν τον τελικό λογαριασμό σε μη επιθυμητά όρια. Ο ρόλος μας ως εργοληπτική εταιρία είναι να διασφαλίζουμε την παράδοση κάθε έργου εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού με εξασφάλιση κατασκευαστικής αρτιότητας και πρόβλεψη πιθανών τεχνικών σφαλμάτων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ERGONBUILD ιδρύθηκε στη Λάρισα το 2013 από μία ομάδα τριών μηχανικών με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ιδιωτικών έργων. Έως σήμερα η εταιρεία έχει αναλάβει και πραγματοποιήσει έργα σε όλη την Ελλάδα καθώς και τη Μεγάλη Βρετανία, με βασικούς τομείς την μελέτη, κατασκευή και διαχείριση έργων.

Το μοντέλο εργασίας της ERGONBUILD βασίζεται στην από κοινού με τον πελάτη ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών του, τόσο στο στάδιο της μελέτη όσο και κατά την διάρκεια της κατασκευής. Στόχος της εταιρίας είναι η άρτια διεκπεραίωση των έργων, με χρήση ευέλικτων οικονομικών προτάσεων και συνέπεια στην παράδοση τους, εντός των προαπαιτούμενων χρονικών ορίων.

Η ομάδα της ERGONBUILD συνδυάζει τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε διαφορετικούς τομείς κατασκευής, καλύπτοντας έτσι πολύπλευρα τις απαιτήσεις κάθε έργου. Με εμπειρία σε σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις και μελετώντας τις τάσεις του διεθνούς κλάδου κατασκευών, προτείνει στους πελάτες της μοντέρνες σχεδιαστικές ιδέες, με χρήση νέων δομικών υλικών και αποτελεσματικά μοντέλα ανάπτυξης.